Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Provoz MŠ

Provoz MŠ

 

  

 

6:30 – 9:30

Scházení dětí

Ranní hry dle volby dětí

Individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Jazykové chvilky

Pohybové aktivity

Didakticky cílené činnosti ( spontánní i řízené ve skupinách i individuálně )

 

8:30 – 9:00

Osobní hygiena

 

Dopolední svačina

 9:30 – 11:30  Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 -12:00  Oběd a osobní hygiena dětí
 12:00 -14:00 Spánek a odpočinek dětí 

Individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 14:00 -14:30 Osobní hygiena, odpolední svačina
14:30 -15:45 Hry a činnosti podle zájmu dětí

Individuální práce s dětmi